KLJ WERVIK-GELUWE Leute... | Ni Geweune... | Plezier... | Moatn...

Welkom op onze site...

Ga verder Contact

Over ons

KLJ Wervik-Geluwe staat niet enkel voor Katholieke Landelijke Jeugd. Wij zijn veel meer dan een jeugdbeweging die zich enkel richt op het platteland. KLJ Wervik-Geluwe staat dan ook voor 2-wekelijkse activiteiten, een toneelgroep, een vriendengroep…. Kortom een Kei Leuke Jeugdbeweging. KLJ Wervik-Geluwe is een vaste waarde in het verenigingsleven van Wervik en Geluwe.

Onze werking telt zo’n 40 leden en 8 bestuursleden. Meestal de vrijdag amuseren we ons te pletter, jaarlijks gaan we op kamp en hebben we de sportfeesten. Het is dus elke week feest met onze KLJ!!! Om dit alles te bekostigen organiseren we onze jaarlijkse aardappelverkoop, ons 2-jaarlijks toneel en onze kaas- en wijnavond waar we onze oud leden in de watten leggen.

KLJ Wervik-Geluwe kent een +16 werking. Dit houd in dat iedereen welkom is in het werkjaar waarin je 16 jaar wordt. Ben je nog maar 15 jaar, gaan je vrienden wel naar de KLJ en heb je zin om ook deel uit te maken van onze supertoffe bende? Geen probleem, laat ons iets weten en het bestuur komt langs om een woordje uitleg te geven.

Elk jaar gaan we ook op kamp, dit tijdens de zomervakantie. Omdat veel van onze leden gaan werken of tijdens de vakantieperiode een vakantiejob uitoefenen, gaan we slechts 1 weekend op kamp. We vertrekken de vrijdagavond en zijn de zondagavond terug. Geen paniek, ons kamp zit overvol leuke activiteiten zodat je na een weekend tevreden huiswaarts keert.

Verdere info over de KLJ vind je terug op deze site. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur, zij helpen je graag verder.

Geschiedenis

De Boerenjeugdbond, de papa van KLJ
In het begin van vorige eeuw verenigden boeren en boerinnen zich verenigden in de Boerenbond en de Boerinnenbond. In 1927 vonden deze verenigingen het nodig dat er naast een volwassenenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest zijn. Zo werd Boerenjeugdbond (BJB) geboren. De BJB-werking beoogde de ‘totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren’.

Niet alleen educatie, ook ontspanning
In 1937 werden de Landelijke Rijverenigingen (LRV) opgericht. Zij groepeerden BJB’ers die paardreden. Na WOII kwam de nadruk ook bij de BJB meer op ontspanning te liggen. Zo kwam onder andere de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand.

KLJ, voor àlle jongeren van het dorp
In 1965 verandert de BJB zijn naam in Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). De jongerenbeweging wilde zich immers meer richten op àlle jongeren in een dorp. Voor jonge boeren en tuinders werd een gespecialiseerde werking opgericht: de Groene Kring. Gewestelijke werkingen daarvan brachten deze jongeren samen voor belangenverdediging en vorming.

Jongens en meisjes samen, van 6 tot 35
KLJ-afdelingen waren aanvankelijk niet gemengd. Er waren aparte groepen voor jongens en meisjes ouder dan 16. In de loop van de jaren ‘70 ontstaan steeds meer gemengde groepen, en kregen ook -16-jarigen activiteiten aangeboden. Vanaf de jaren 80 ontvingen de eerste afdelingen ook kinderen jonger dan 12 jaar. Deze werking werd toen echter niet erkend door KLJ.

Op de Nationale Raad in 1994 werd de werking voor deze jongste leeftijdsgroep erkend. Ook deze kinderen mochten zich KLJ’ers noemen, konden als lid verzekerd worden en kregen een eigen tijdschrift: Komma. Leiding werd vanaf nu ook meer geïnformeerd en opgeleid om deze kinderen KLJ-activiteiten aan te bieden. In de 21ste eeuw neemt de focus op dat leeftijdsgericht werken binnen KLJ toe.

Visie

Het beleidsplan, hoe wordt het opgesteld?

We stellen telkens een plan op voor een ‘beleidsperiode’ van vier jaar.

Als start nemen we onze missie en visie onder de loep. Daarna doen we heel wat onderzoek: wat verwachten alle ‘stakeholders’ van KLJ? Onze stakeholders, dat zijn leden, leiding, afdelingen, gewesten, andere verenigingen, overheden …

Op basis van het denkwerk rond die resultaten stellen we doelstellingen op. Bij elke doelstelling formuleren we concrete acties met een specifieke timing. Voor het beleidsplan goedgekeurd wordt, toetsen we deze doelstellingen opnieuw af bij onze achterban.

De basis voor de subsidie-overeenkomst

De Vlaamse overheid gebruikt de beleidsplannen van alle Vlaamse jeugdwerkorganisaties om te bepalen hoeveel subsidies ze krijgen. Elke vier jaar moet een nieuw beleidsplan worden opgemaakt.

De beleidsnota’s vind je hier terug.

KLJ - een goede jeugd...